Monitoring podzemne vode (odlagališče, čistilna naprava, objekti)

Pripravimo ter izvedemo celotni program hidrogeoloških raziskav za opustitev ali nadgradnjo monitoringa na podlagi katerega se oceni vpliv odlagališča na stanje podzemnih vod in vodni režim.

Vpliv odlagališča je določen s strani pravilnika o emisiji snovi in toplote v podzemne vode.

deponija-cistilne-naprave5 Monitoring podzemne vode (odlagališče, čistilna  naprava, objekti)