O nas

Vodja geološkega oddelka in tehnični direktor:Logo-naslovna-4-300x77
Andrej Benedik, univ. dipl. ing. geologije

Vodja hidrogeološkega oddelka in tehnični direktor:
Ana Bucalo, univ. dipl. ing. hidrogeologije

Vodja geofizikalnega oddelka:
Vojislav Samolov, univ. dipl. ing. geofizike

Vodja okoljevarstvenega oddelka:
Ksenja Babič-Benedik, univ. dipl. ing. biologije

Vodja logističnega sektorja:
Jaka Benedik, univ. dipl. ing.

Naši kadri imajo opravljene naslednje strokovne izpite za:

  • tehničnega vodjo rudarskih del
  • odgovornega rudarskega projektanta – področje raziskav
  • odgovornega rudarskega revidenta – področje raziskavPoleg tega smo vpisani tudi v imenik pooblaščenih hidrogeologov pri ARSO.

Ustanovitelja inštituta: Andrej Benedik, Ana Bucalo