Geo exursion

Glede na vaše želje in potrebe svetujemo in organiziramo enodnevne ali večdnevne strokovne ekskurzije po celi Sloveniji. Predvsem smo osredotočeni na naslednja področja:

  • geologije,
  • aplikativne geologije (hidrogeologija, geofizika, regionalna geologija,….)
  • zaščito vodnega okolja
  • biologije,
  • zgodovine.

Depending on your wishes and needs we advice you and organize one ore more days professional excursions across Slovenia. In particular, we are focus on the following areas:

  • Geology,
  • Applied geology (hydrogeology, geophysics, regional geology, …. )
  • Protection and restoration of the water´s environment,
  • Biology,
  • History.