+386 41 214 745
+386 51 317 536
+386 1 507 48 15

Reference

 

  • Nuklearna elektrarna krško d.o.o.
  • Agencija RS za okolje
  • Lek d.d.
  • Direkcija RS za ceste (DRI)
  • Kostak d.d.
  • Okp Rogaška Slatina d.o.o.
  • Telekom Slovenije d.d.
  • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o
  • Komunalno podjetje ptuj d.d.
  • KSP Hrastnik d.d.
  • JP komunala Radeče d.o.o.
  • Sava Turizem d.d.
  • Tuš d.d.
  • Mestna občina Ljubljana
  • VO-KA Ljubljana
  • Energetika Ljubljana d.o.o.
  • Energetika Celje d.o.o
  • Eko-park d.o.o.
  • TPC Livade d.o.o.
  • Hidroinžiniring d.o.o.
  • Mariborsdki vodovod d.d.
  • VIPAP Krško d.d
  • OMW Slovenija d.o.o.
  • Novoterm d.d.
  • Helios d.d.
  • Papirnica Goriučane d.d
  • Komunala Izola d.o.o.
  • Hoteli Palace d.d.
  • Acroni d.o.o.
  • Občina Brežice
  • Mestna Občina Celje
  • Kranjska investicijska družba d.o.o.
  • Občina Mirna peč
  • GZ Celje d.o.o.
  • Primorje Geotehnika d.o.o.
  • Delo d.d.
  • Občina Metlika
  • ETA d.d.
  • Občina Poljčane
  • Občina Kozje
  • Občina Markovci
  • IGM Sava d.d.
  • CP Kranj d.d.
  • Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
  • Gold Club d.o.o.
  • Golf Club Ptuj d.o.o.
  • KSP Litija d.o.o.
  • Komunala Kranj d.o.o.
  • Geodrill d.o.o.
  • ENACON s.r.o
  • Environcorpo s.a.
  • ERM s.r.o.
  • LENOCI Environmental Consulting Ltd.
  • CRA (Europe)Ltd.

———————————————————————————————

1. Hidrogeologija

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina HV-1; Hoteli Palace d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina GV-1; Mariborski vodovod d.d.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina S-1; IGM Sava d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina LIV-1; TPC Livade d.o.o.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtini Lašče N, S; Kostak d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Orehovec in Črešnjevec; Kostak d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetje Jama; Kostak d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetje RC; Komunala Sl. Bistrica

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtini Šikole; Komunala Sl. Bistrica

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtini Velenik; Komunala Sl. Bistrica

– idejna zasnova globoke vrtine za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje, Vo-ka Celje

– hidrogeološko poročilo o zajemu podzemne vode iz karbonatnega vodonosnika, vrtina P-1

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjaki Vipap; Vipap d.d.

– črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika ter odvzem vzorcev za določitevgeokemičnih značilnosti termalne vode iz vrtine Liv-1, TPC Livade d.o.o.

– črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika ter odvzem vzorcev za določitevgeokemičnih značilnosti termalne vode iz vrtine Liv-2, TPC Livade d.o.o.

– črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na deopniji Sp.Stari grad,Kostak d.d.

– črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na deopniji Dobova, Občina Brežice

– črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na deopniji Unično, KPS Hrastnik

– kemično-mehanska revitalizacija globoke vrtine Rore, Kostak d.d.

– kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v Lek-Lendava, Lek d.d.

– kemično-mehanska revitalizacija vrtin Tinsko, OKP Rogaška Slatina

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Stiles, Komunala Sevnica

– kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v Ormožu, Komunalno podjetje Ormož

– kemično-mehanska revitalizacija vrtine v Kresnicah, Komunala Litija

– kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v vodarni Brezova noga, Vo-ka Ljubljana

– kemično-mehanska revitalizacija vrtine v vodarni Velenik, Komunala Sl. Bistrica

– kemično-mehanska revitalizacija vodnjakov v vodarni Skorba, KP Ptuj d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjak Z-1, Zvezda

– črpalni preizkus za določitev hidrodinamičnih značilnosti vodonosnika na vrtini GV-5, KP Ptuj d.d.

– hidrogeološke raziskave območja toplarne v Šiški, J.P. Energetika d.o.o.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja I; CP Kranj d.d

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice vodnjak NEK-1, NEK d.o.o.

– hidrologija reke Krke-umeritve vodomerne late, Novoterm d.d.

– strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjak D-1, Delo tiskarna, d.d.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, črpačišče Šikole, Komunala Sl. Bistrica

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina M-1, KID

 –strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina Liv-2, TPC Livade d.o.o.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjak Cv-1 ; PS Cimos d.o.o.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja Pohorje, Komunala Sl. Bistrica

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, plitvi vodnjaki V-1 do V-3,Komunala Sl. Bistrica

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, plitvi vodnjaki črpališče Skorba, Komunala Ptuj

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, plitvi vodnjaki črpališče Lancova vas,Komunala Ptuj

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja občine Hrastnik; KSP Hrastnik

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja Studenice,OKP Rogaška Slatina d.o.o.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Poljčane, Vt in Vl, OKP Rogaška Slatina d.o.o.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetja II; CP Kranj d.d

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, zajetje Erika; Gold Club d.o.o.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtina Gvž-1; KP Ptuj d.d.

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vrtine Ar-1, P-1; ARSO

 – strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev vodne pravice, vodnjaki V 1-5; papirnica Goričane d.d.

2. Geofizika

– poročilo o rezultatih kompleksnih geofizikalnih raziskav za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne  vrtine na področju severno od Celja, Vo-ka d.o.o. Celje

– poročilo o rezultatih kompleksnih geofizikalnih raziskav za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažnevrtine na področju Planine

– hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode iz karbonatnegavodonosnika, vrtina P-1

– kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtin na področju Dravskega polja,Komunala Slovenska Bistrica

– kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtine na zahodnemobrobju Ljubljane, KID

– georadarske raziskave za določitev mikrolokacije poteka Avstroogerskega vodovoda, Komunala Izola

 – kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtinena območju Treblenega, KID

 

– kompleksne geofizikalne raziskave za določitev mikrolokacije raziskovalno-kaptažne vrtinena območju Loč, Kračun d.o.o.

 – hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode iz karbonatnegavodonosnika, KSP Hrastnik

– hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode iz karbonatnegavodonosnika, KS Vitanje

 – hidrogeološke in geofizikalne raziskave in določitev možnosti zajema podzemne vode, g. Brečko

 – hidrogeološke raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem termalne vode –I. in II. faza,Zavod Ivana Cankarja

 

– geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem  vode, Lek d.d.

  

– geofizikalne raziskave za določitev sestave tal, MOL

 

– geofizikalne raziskave za določitev sestave tal, TPC Livade d.o.o.

 

– geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode,Primorje-geotehnika d.o.o.

– geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode, Acroni d.o.o.

– geofizikalne raziskave za določitev potencialnih perspektivnih con za zajem vode, občina Hrastnik

3. Raziskave

 – idejna zasnova globoke vrtine za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje,Vo-ka d.o.o. Celje

– raziskave o zdravilnosti geotermalne vode iz vrtine Liv-1 v Jagodju – baneološko poročilo,TPC Livade d.o.o.

– dolgoletni monitoring podzemnih vod, Lek d.d.

– program geomehanskih raziskav za kompostarno v Lendavi, Lek d.d.

– program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Krško, Kostak d.d.

– program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Dobova, Občina Brežice

– program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Unično, KPS Hrastnik

– program hidrogeoloških raziskav deponije odpadkov Pragersko, komunala Sl. Bistrica

– program hidrogeoloških raziskav dela Ljubljanskega polja, Lek d.d.

– hidrogeološke raziskave vpliva črpališča Skorba na hidrodinamične razmere na Dravskem polju,KP Ptuj d.d

– hidrogeološke raziskave območja toplarne v Šiški, J.P. Energetika d.o.o.

– geotennično in hidrogeološko mnenje o plazu pri Andražu

 dolgoletni monitoring podzemnih vod, Kostak d.d          

 

dolgoletni monitoring podzemnih vod na območju Mengša, Lek d.d.

 

– geološka spremljava globoke vrtine za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje, JP Enrgetika Celje

– karotažne meritve v globoki vrtini L-1 za zajem termalno-mineralne vode na območju občine Celje, JP Enrgetika Celje

 – geološke raziskave zalog in virov za razširjeni pridobivalni prostor v gramoznici Pleterje – I.faza, GZ Celje d.o.o.

 – raziskave geotermalne vode iz vrtine Liv-2 v Jagodju, TPC Livade d.o.o.

 – geološke/geomehanske raziskave tal na področju Smerji I, KEN d.o.o.

 – monitoring podzemnih vod na Dravskem polju, piezometer GP-1, KP Ptuj d.d.

 – hidrogeološke raziskave prodnih zasipov na N delu Ljubljanskega barja, Omnia d.o.o.

 – hidrogeološke raziskave za prodnega zasipa Kamniške Bistrice na območju Kamnika, ETA d.d.

 – geološke/geomehanske raziskave tal na področju Smerji II, KEN d.o.o.

 -geološko, geomehanski in hidrogeološki pregled na območju parcel za potrebe projektne dokumentacije zaizgradnjo IVK centra v Ljubljeni, MOL

 -geološko-rudarsko-inženirska presoja mikrolokacij, ARSO

 -hidrogeološke raziskave prodnih zasipov Save na območju Videm-Krško, DRSC

 -hidrogeološke raziskave vodonosnikov Polhograjskega hribovja, Maket d.o.o.

 -geološko, geomehanski in hidrogeološki pregled na območju parcel za potrebe projektne dokumentacije zakopališče Kolezija, MOL

-geološko, geomehanski in hidrogeološki pregled na območju Rogoznice, GP Ptuj, d.o.o.

 – geotehnično in hidrogeološko raziskave na Kresnicah, KP Litija

 dolgoletni monitoring podzemnih vod na deponiji Brežice, KPS Brežice       

 – hidrologija potoka Vrčice, CP Kranj d.d.

 – hidrološka presoja potoka Gradaščice, več naročnikov

4. Okoljevarstveno pravno svetovanje

-environmental assessment of Novem in Žalec, Slovenia, Enacon s.r.o.

-environmental assessment of Crouzet in Sl. Bistrica, Slovenia, Environcorpo s.a.

-environmental assessment of industrial areas in Koper, Slovenia, Enacon s.r.o.

-environmental assessment (I) of Novoterm in Novo Mesto, Slovenia, ERM s.r.o.

-environmental assessment (II) of Novoterm I in Novo Mesto, Slovenia, ERM s.r.o.

 – strokovno hidrogeološko mnenje o vplivu predvidenega drenažnega vodnjaka na kompleks z vodo zalitihgramoznic in mrtvice, Lek d.d.

 – hidrogeološke raziskave območja toplarne v Šiški, J.P. Energetika d.o.o.

 – strokovno hidrogeološko mnenje o vplivu globokih vrtin  na pliocenski in kvartarni vodonosnikDravskega polja, KP Ptuj

 – strokovno hidrogeološko mnenje o vplivu globokega vodnjaka na kvartarni vodonosnikLjubljanskega polja polja, Delo Tiskarna d.d.

 – hidrogeološka študija vpliva kamnoloma na črpališče Rore, Kostak d.d.

 -strokovno mnenje o vplivu odvzema savske vode na vodno telo površinskih in podzemnih vod na območju NEK Krško, NEK d.o.o.

-strokovno mnenje o vplivu površinskih in podzemnih vod na območju Starih Žiri

 -hidrogeološka ocena o možnosti ponikovanja v kvartarni vodonosnik na območju Količevega, Helios d.o.o.

-analiza tveganja, Primorje geotehnika d.o.o.

 -analiza tveganja, Golf Ptuj d.o.o.

 -analiza tveganja, Hidroinženiring d.o.o.

 -analiza tveganja, Geodrill d.o.o.

 – analiza tveganja (Ljubljansko Barje), Trampuž

 – hidrogeološka študija vpliva predvidenih črpalnih vrtin na vrtino VG-4 (Nova vas), Komunala Ptuj d.o.o.

– izdelavadelava študije možnosti ponikovanja na območji ICV, Občina Krško

-izdelava študije možnosti ponikovanja na območju Markovcev, Občina Markovci

-izdelava študije možnosti ponikovanja na območju Poljčan, Občina Poljčane

-analiza tveganja, OMW d.o.o.

-analiza tveganja, občina Metlika

5. Rudarski projekti

-rudarski projekt za raziskovalno-kaptažno vrtino PG-2/03, Občina Mirna Peč

-rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino L-1 (700m), Občina Celje

-rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino Liv-2 (150m), TPC Livade d.o.o

-rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtno D-1 (200m)

-rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino M-1 (200m), KID

-rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino GV-5 (200m), KP Ptuj

 -rudarski projekt za globoki vodnjak, Lek d.d.

 -rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino RKV-1 (650m), Kračun d.o.o.

 -rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino Pp-1 (300m), KID

 -rudarski projekt za geosondo v Bizoviku

 -rudarski projekt za globoko raziskovalno-kaptažno vrtino GVž-1 (200m), KP Ptuj

 -izdelava elaborata za določitev zalog v gramoznici Pleterje, GZ Celje d.o.o.

6. Vrtine

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine Planina (160m)

-izdelava mreže piezometrov, Lek d.d.

-izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (200m) na Dravskem polju, Komunala Slovenska Bistrica

-izdelava mreže piezometrov, Občina Brežice

-izdelava mreže piezometrov, Kostak d.d.

-izdelava mreže piezometrov, KPS Hrastnik

-izdelava mreže piezometrov, komunala Sl. Bistrica

-izdelava mreže piezometrov, KP Ormož

-izdelava vrtin Loka za toplotno črpalko

 -izdelava mreže ponikovalnih piezometrov, Občina Krško

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (250m) na Dravskem polju, KP Ptuju d.d.

 -izdelava raziskovalne vrtine M-1 (400m), KID

 – izdelava geomehanskih vrtin (16) za razširjeni pridobivalni prostor v gramoznici Pleterje –  I. faza,GZ Celje d.o.o.

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine LIV-2 (140m) v Izoli, TPC Livade d.o.o.

 -izdelava mreže piezometrov, Vipap d.d.

 -izdelava piezometrične vrtine na Dravskem polju, KP Ptuju d.d.

 -izdelava piezometrične vrtine pri Kamniku, ETA Kamnik d.d.

 -izdelava mreže piezometrov, DRSC

 -izdelava raziskovalne vrtine Pp-1 (300m), KID

 -izdelava raziskovalne vrtine za toplotno črpalko v Zgornjem Kašlju

 -izdelava vrtine za geosondo (100m) v Bizoviku

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (250m) na Dravskem polju, KP Ptuju d.d.

 – izdelava geomehanskih vrtin (7) v opekarni Rogoznica, GP Ptuj d.o.o.

 -izdelava raziskovalnih vrtin na Koleziji, MOL

 -izdelava mreže piezometrov, Občina Krško

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (40m) na Ljubljanskem polju, ARSO

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (25m) na Ljubljanskem polju, Trampuž

 -izdelava raziskovalno-kaptažne vrtine (30m), Dom upokojencev Ptuj  d.o.o.

 -izdelava raziskovalno-kaptažnega vodnjaka (15m), občina Markovci

 -izdelava raziskovalno-kaptažnega vodnjaka (10m), občina Poljčane

 -izdelava raziskovalno-kaptažnega vodnjaka (30m), Eko park d.o.o.

7. Raba obnovljivih virov energije (toplotne črpalke/geosonde)

-izdelava vrtin in pridobitev dovoljen na več objektih toplotnih črpalk in geosond (izdelava rudarskega projekta, vrtanje, vgraditev geosonde, itd)