+386 41 214 745
+386 51 317 536
+386 1 507 48 15

ODLAGALIŠČE, ČISTILNA NAPRAVA, IZDELAVA OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Pripravimo ter izvedemo celotni program hidrogeoloških raziskav za opustitev ali nadgradnjo monitoringa na podlagi katerega se oceni vpliv odlagališča na stanje podzemnih vod in vodni režim.

Vpliv odlagališča je določen s strani pravilnika o emisiji snovi in toplote v podzemne vode.