+386 41 214 745
+386 51 317 536
+386 1 507 48 15

NALIVALNI PREIZKUSI
Pri odvajanju meteornih vod ali pri toplotnih črpalkah voda-voda je potrebno vodo ponikovati. V ta namen izvedemo nalivalne preizkuse iz katerih pridobimo podatke o ponikanju.

ŠTUDIJA O MOŽNOSTI PONIKANJA METEORNIH VOD
Na podlagi podatkov iz nalivalnih preizkusov izdelamo študijo o možnosti ponikanja vod, kjer tudi predlagamo optimalni objekt za ponikanje.

Elaborat/poročilo o možnosti ponikovanja vode na VVO je obvezen za pridobitev vodnega soglasja.