+386 41 214 745
+386 51 317 536
+386 1 507 48 15

Področja dela

Smo inštitut za hidrogeologijo in okolje, ki se ukvarja z različnimi hidrogeološkimi raziskavami že od leta 2003. Naša solidna teoretična znanja in praktične izkušnje Vam zagotavljajo kakovostno izdelavo projektov in njihovo celovito izvedbo. Osredotočeni smo predvsem na sledeča področja:

HIDROGEOLOŠKO POROČILO
Ø raziskava podzemnih vod
Ø vodno dovoljenje/koncesija: strokovne podlage
Ø zaščita vodnih virov: izdelava podlag in določitev VVO
Ø zaščita vodnih virov: izdelava podlag in določitev VVO
Ø geologija, hidrogeologija

VRTINA, VODNJAK, PIEZOMETER
Ø črpalni preizkusi
Ø raziskava podzemnih vod
Ø monitoring podzemne vode
Ø vrtanje vrtine

ANALIZA TVEGANJA
Ø predvideno razširjanje onesnaževanja- matematični model
Ø vodno soglasje

HIDROLOŠKO POROČILO
Ø stoletne vode, hidrološka hidravlična ocena
Ø določitev poplavne in erozijske ogroženosti
Ø poplavna nevarnost

ODLAGALIŠČE, ČISTILNA NAPRAVA
Ø program obratovalnega monitoringa podzemne vode
Ø izvedba raziskav
Ø vodni režim, stanje voda
Ø Emisije snovi, toplote

MOŽNOST PONIKOANJA VODE
Ø nalivalni preizkusi
Ø elaborat o možnosti ponikanja vod

ČIŠČENJE  VRTINE, VODNJAKA, PIEZOMETRA
Ø čiščenje vrtin in vodnjakov
Ø določitev optimalnih količin črpanja

GEOTEHNIKA & GEOMEHANIKA in PLAZOVI
Ø geološka poročila
Ø strokovna mnenja
Ø geofizikalne raziskave

RUDARSKI PROJEKT in ELABORAT
Ø izdelava rudarskih projektov
Ø revizija rudarskih projektov
Ø elaborati o zalogah mineralnih surovin