+386 41 214 745
+386 51 317 536
+386 1 507 48 15

KolektivVodja geološkega oddelka in tehnični direktor:
Andrej Benedik, univ. dipl. ing. geologije

Vodja hidrogeološkega oddelka in tehnični direktor:
Ana Bucalo, univ. dipl. ing. hidrogeologije

Vodja geofizikalnega oddelka:
Vojislav Samolov, univ. dipl. ing. geofizike

Vodja okoljevarstvenega oddelka:
Ksenja Babič-Benedik, univ. dipl. ing. biologije

Vodja logističnega sektorja:
Jaka Benedik, univ. dipl. ing.

Naši kadri imajo opravljene naslednje strokovne izpite za:
– tehničnega vodjo rudarskih del
– odgovornega rudarskega projektanta – področje raziskav
– odgovornega rudarskega revidenta – področje raziskavPoleg tega smo vpisani tudi v imenik pooblaščenih hidrogeologov pri ARSO.
ustanovitelja inštituta: Andrej Benedik, Ana Bucalo